Резултати од гласањето

Гласањето заврши на 29ти Октомври и поддолу можете да ги погледнете резултатите за секоја општина соодветно.

*Zgjedhja e komunave është e kufizuar në 20 kështu që janë caktuar komunat më të mëdhaja.

Informohu!

Për të ditur cilin do ta votosh, paraprakisht duhet të informohesh. Në ueb aplikacionin do të mundesh të lexosh pjesë të shkurtëra nga programet e kandidatëve të komunës tënde, të krahasosh dhe të bëjsh dallim. Kështu që, vetë do të vendosish cili program është më i afërt me kërkesat e interesit tënd.

Bëhu aktiv!

Përpos leximit të programeve të kandidatëve për prefekta të komunës TËNDE që prekin interesin TËND, bëhu aktiv, krahaso dhe nxjerr konkludime cili program do të kontriboj interesin TËND, vetëm ashtu do të mundesh të bëjsh dallim!

Резултати