Мандат 2013 - 2017

слика од градоначалник
Aerodrom

Ivica Konevski

Mandati 2009-2013 dhe 2013-2017 vit

слика од градоначалник
Berovë

Dragi Naxhinski

Mandati i 2009-2013 dhe 2013-2017 vit

слика од градоначалник
Bërvenicë

Enver Pajaziti

Mandate 2009-2013 dhe 2013-2017

слика од градоначалник

Mandati i 2013-2017

слика од градоначалник
Bogovinë

Hazbi Idrizi

Mandate 2000-2005 , 2009-2013 dhe 2013-2017

слика од градоначалник
Bosillovë

Ljupço Kolev

Mandati i 2013-2017 vit

слика од градоначалник

Mandate vitin 2005-2009 , 2009-2013 dhe 2013-2017

слика од градоначалник
Çair

Izet Mexhiti

Mandate prej 2005-2009, 2009-2013 dhe 2013-2017

слика од градоначалник

Mandate 2009-2013 dhe 2013-2017

слика од градоначалник
Çeshinovë dhe Oblesheva

Kostadin Liçkov

Mandati 2013-2017

слика од градоначалник
Çuçer Sandevo

Jovan Pejkovski

Mandate 2009-2013 dhe 2013-2017

слика од градоначалник
Debarca

Igor Trajkoski

Mandati 2013-2017

слика од градоначалник
Dellçevë

Darko Shehtanski

Mandati 2013-2017

слика од градоначалник
Demir Hisar

Ljupço Blazhevski

Mandati 2013-2017

слика од градоначалник
Demir Kapi

Trajçe Dimitriev

Mandate 1996-2000, 2000-2005, 2009-2013 dhe 2013-2017

слика од градоначалник
Dibra

Ruzhdi Ljuta

Mandate viti i 2013-2017

слика од градоначалник
Dojrani

Borçe Stamov

Mandati 2013-2017

слика од градоначалник

Mandati 2013-2017

слика од градоначалник
Gazi Babë

Toni Trajkovski

Mandate 2009-2013 dhe 2013-2017

слика од градоначалник
Gjevgjeli

Ivan Frangov

Mandate 2009-2013 dhe 2013-2017

слика од градоначалник
Gjorçe Petrov

Sokol Mitrovski

Mandate viti i 2005-2009 , 2009-2013 dhe 2013-2017

слика од градоначалник
Gostivari

Nevzat Bejta

Mandate 2005-2009 dhe 2013-2017

слика од градоначалник

Mandati 2013-2017

слика од градоначалник
Haraçinë

Brahim Ajvazi

Mandate 2013-2017

слика од градоначалник

Mandate 2005-2009, 2009-2013 dhe 2013-2017

слика од градоначалник
Jegunovcë

Toni Koceski

Mandate 2000-2005, 2005-2009 , 2009-2013 dhe 2013-2017

слика од градоначалник
Karbincë

Zoran Minov

Mandate 2013-2017

слика од градоначалник

Mandate prej 2000-2005, 2009-2013 dhe 2013-2017

слика од градоначалник
Kavadrcë

Aleksandar Panov

Mandate 2009-2013 dhe 2013-2017

слика од градоначалник
Kërçova

Fatmir Dehari

Mandate viti i 2009-2013 dhe 2013-2017

Informohu!

Për të ditur cilin do ta votosh, paraprakisht duhet të informohesh. Në ueb aplikacionin do të mundesh të lexosh pjesë të shkurtëra nga programet e kandidatëve të komunës tënde, të krahasosh dhe të bëjsh dallim. Kështu që, vetë do të vendosish cili program është më i afërt me kërkesat e interesit tënd.

Bëhu aktiv!

Përpos leximit të programeve të kandidatëve për prefekta të komunës TËNDE që prekin interesin TËND, bëhu aktiv, krahaso dhe nxjerr konkludime cili program do të kontriboj interesin TËND, vetëm ashtu do të mundesh të bëjsh dallim!

Резултати