MIRËSEVINI NË DEMOKRACINË MODERNE TË SHEKULLIT 21

Sa votues të rinj ka në Maqedoni?

Sipas Entit Shtetëror të Statistikave në dhjetor 2016 numri i të rinjëve të moshës 18-29 vjeç është rreth 370 mijë, që do të thotë se numri i votuesve të rinj është 20% e elektoratit të përgjithshëm të Republikës së Maqedonisë.

Cili është interesi i votuesve të rinj?

51% kanë interes për zhvillimet politike, dhe vetëm 5% besojnë se me votën e tyre mund të ndikojnë mbi politikat.

Çfarë mendojnë të rinjët për këtë temë?

Të rinjtë duan ndryshime, por përvoja e mëparshme tregon se korrupsioni, loja e ndyrë e politikanëve dhe e pushtetit e errëson demokracinë dhe drejtësinë? Por, deri kur do të jetë kështu?

Pse të rinjtë duhet të informohen vazhdimisht?

Të rinjtë duhet të informohen vazhdimisht për të drejtën e tyre të votës, por edhe të jenë të motivuar ta përdorur votën sepse votuesit e informuar janë bazë për procese zgjedhore të pastra dhe demokratike, si dhe për pjesëmarrje më të madhe në to.

Problemi kryesor tek të rinjtë
52.9%
papunësia tek të rinjtë
83%
duan të largohen nga vendi
51%
kanë interes për zhvillimet politike
63%
janë të pakënaqur nga sistemi arsimor dhe shëndetësor
5%
prej qytetarëve, me se tepermi të rinjët besojnë se me votën e tyre mund të ndikojnë
*Studim për të rinjtë në Republikën e Maqedonisë 2013, Instituti për Hulumtime Juridike Sociologjike dhe Politike, UKIM
video
A je i/e zhgënjyer dhe nuk ke besim në sistemin?
Nuk je informuar mjaftueshëm se çfarë po ndodh?
Nuk e din për cilin do të votosh?
Heziton se vota jote do të ndryshoj diçka?

Prandaj shfrytëzo këtë ueb aplikacion, informohu për kandidatët e komunës tënde, dhe voto, që të bindesh se vota jote bën dallim.

Projekti "Platforma për stimulimin e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve: Informohu, bëhu aktiv,voto!"

Është zbatuar nga Sh.Q. NEXUS- Civil Concept
Financuar nga CIVICA Mobilitas, projekti i Agjencia Zvicerane për Zvillim dhe Bashkëpunim (SDC)

Shpeshëher të rinjët ndjejnë se nuk mund të jen pjes e ndryshimeve shoqërore për shkak të mungesës së eksperiencës, nuk kanë njohuri të mjaftueshme për temat apo për shkak të presionit me të cilin ballafaqohen çdo ditë. Por kjo duhet të mbetet e kaluar. Të rinjët duhet ta din se munden të kontribojnë për ndryshime në të cilat do të jen pjesëmarrës aktiv.


Ky ueb aplikacion është pjesë e aktiviteteve të proektit "Platforma për stimulimin e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve: Informohu, bëhu aktiv,voto!", i cili ka për qëllim motivimin e të rinjëve për të realizuar të drejtën e votës si element kyq për ndryshim të qasjes së tyre ndaj procesit zgjedhor, votimit dhe pjesëmarrjes në vendimmarrje.

Informohu!

Për të ditur cilin do ta votosh, paraprakisht duhet të informohesh. Në ueb aplikacionin do të mundesh të lexosh pjesë të shkurtëra nga programet e kandidatëve të komunës tënde, të krahasosh dhe të bëjsh dallim. Kështu që, vetë do të vendosish cili program është më i afërt me kërkesat e interesit tënd.

Bëhu aktiv!

Përpos leximit të programeve të kandidatëve për prefekta të komunës TËNDE që prekin interesin TËND, bëhu aktiv, krahaso dhe nxjerr konkludime cili program do të kontriboj interesin TËND, vetëm ashtu do të mundesh të bëjsh dallim!

Резултати