Мандат 2013 - 2017

слика од градоначалник
Аеродром

Ивица Коневски

Мандат за градоначалник од 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник
Арачиново

Брахим Ајвази

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2005-2009 година, од 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник
Боговиње

Хазби Идризи

Мандат за градоначалник од 2000-2005 година, 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник
Босилово

Љупчо Колев

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник
Брвеница

Енвер Пајазити

Мандат 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат 2005-2009 година, 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2005-2009 година, од 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник
Василево

Ванчо Стојанов

Мандат за градоначалник од 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник
Виница

Емил Дончев

Мандат за градоначалник од 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник
Врапчиште

Бајрам Кадрија

Мандат за градоначалник од 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник
Гази Баба

Тони Трајковски

Мандат за градоначалник од 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник
Гевгелија

Иван Франгов

Мандат за градоначалник од 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник
Ѓорче Петров

Сокол Митровски

Мандат за градоначалник од 2005-2009 година, 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник
Гостивар

Невзат Бејта

Мандат за градоначалник од 2005-2009 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник
Град Скопје

Коце Трајановски

Мандат за градоначалник од 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник
Дебар

Ружди Љата

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник
Демир Капија

Трајче Димитриев

Мандати од 1996-2000, 2000-2005, 2009-2013 и 2013-2017 година

слика од градоначалник
Демир Хисар

Љупчо Блажевски

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник
Зелениково

Веле Груевски

Мандат за градоначалник од 2009-2013 година и 2013-2017 година

Информирај се!

За да знаеш за кого гласаш, претходно треба да се информираш, ние направивме веб апликација за ТЕБЕ на која ќе можеш да прочиташ кратки делови од програмите на кандидатите од ТВОЈАТА општина и така самиот да одлучиш која програма е најблиска до прашањата од ТВОЈ интерес.

Биди активен!

Покрај тоа што ќе ги прочиташ програмите од ТВОЈ интерес за кандидатите градоначалници од ТВОЈАТА општина, биди активен, споредувај и вади заклучоци која програма мислиш најмногу ќе придонесе за ТЕБЕ, само така ќе можеш да направиш разлика!

Резултати