Мандат 2013 - 2017

слика од градоначалник
Зрновци

Блаже Станков

Мандат за градоначалник од 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2005-2009 година, 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник
Јегуновце

Тони Коцески

Мандат за градоначалник од 2000-2005, 2005-2009 , 2009-2013 и 2013-2017 година

слика од градоначалник
Кавадарци

Александар Панов

Мандат за градоначалник од 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник
Карбинци

Зоран Минов

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2000-2005 година, 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2009-2013 година во Општина Осломеј и 2013-2017 година Општина Кичево

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2005-2009 година, 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник
Крива Паланка

Арсенчо Алексовски

Мандат за градоначалник од 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник
Кривогаштани

Тони Заткоски

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2005-2009 година, 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник
Липково

Садула Дураку

Mандат за градоначалник од 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник
Маврово и Ростуше

Мукрем Meхмеди

Мандат за градоначалник од 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник
Македонска Каменица

Дарко Митевски

Мандат за градоначалник од 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник
Македонски Брод

Милосим Војнески

Мандат за градоначалник од 2005-2009 година, 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2005-2009 година, 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник
Ново Село

Блажо Велков

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник
Петровец

Борче Митевски

Мандат за градоначалник од 2005-2009 година, 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник
Пехчево

Игор Поповски

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник
Пласница

Исмаил Јахоски

Мандат за градоначалник од 1996-2000 година, 2000-2005 година, 2009-2013 и 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2005-2009 година, 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник
Пробиштип

Тони Тоневски

Мандат за градоначалник од 2009-2013 година и 2013-2017 година

Информирај се!

За да знаеш за кого гласаш, претходно треба да се информираш, ние направивме веб апликација за ТЕБЕ на која ќе можеш да прочиташ кратки делови од програмите на кандидатите од ТВОЈАТА општина и така самиот да одлучиш која програма е најблиска до прашањата од ТВОЈ интерес.

Биди активен!

Покрај тоа што ќе ги прочиташ програмите од ТВОЈ интерес за кандидатите градоначалници од ТВОЈАТА општина, биди активен, споредувај и вади заклучоци која програма мислиш најмногу ќе придонесе за ТЕБЕ, само така ќе можеш да направиш разлика!

Резултати