Мандат 2013 - 2017

слика од градоначалник
Радовиш

Сашко Николов

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2011-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник
Свети Николе

Зоран Тасев

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник
Старо Нагоричане

Милован Стојковски

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник

Вршител на должност градоначалник е од февруари 2017 година

слика од градоначалник
Студеничани

Азем Садики

Мандат за градоначалник од 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник
Теарце

Исен Асани

Мандат за градоначалник од 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник
Тетово

Теута Арифи

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат од 2013 - 2017 година

слика од градоначалник
Центар Жупа

Аријан Ибраим

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2005-2009 година, 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник
Чешиново и Облешево

Костадин Личков

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник
Чучер Сандево

Јован Пејковски

Мандат за градоначалник од 2009-2013 година и 2013-2017 година

слика од градоначалник

Мандат за градоначалник од 2013-2017 година

слика од градоначалник
Шуто Оризари

Елвис Бајрам

Мандат за градоначалник од 2009-2013 година и 2013-2017 година

Информирај се!

За да знаеш за кого гласаш, претходно треба да се информираш, ние направивме веб апликација за ТЕБЕ на која ќе можеш да прочиташ кратки делови од програмите на кандидатите од ТВОЈАТА општина и така самиот да одлучиш која програма е најблиска до прашањата од ТВОЈ интерес.

Биди активен!

Покрај тоа што ќе ги прочиташ програмите од ТВОЈ интерес за кандидатите градоначалници од ТВОЈАТА општина, биди активен, споредувај и вади заклучоци која програма мислиш најмногу ќе придонесе за ТЕБЕ, само така ќе можеш да направиш разлика!

Резултати