Бајрам Кадрија

слика од градоначалник

Бајрам Кадрија

Член на политичката партија ДУИ
 • Општина
  Врапчиште
 • Роден
  Роден на 14.12.1975 година во Гостивар
 • Образование
  Дипломирал на Факултетот за уметности, насока: Графика на Универзитетот во Тетово

образование и наука

 • Изградба на  градинка во општината
  

спорт и рекреација

 • Изградба на спорстка сала во селото Градец

заштита на животната средина

 • Општината Врапчиште се приклучи во мрежата на националната акција „Македонија без отпад„

Горенаведените информации се превземени од веб архивата на општината

Информирај се!

За да знаеш за кого гласаш, претходно треба да се информираш, ние направивме веб апликација за ТЕБЕ на која ќе можеш да прочиташ кратки делови од програмите на кандидатите од ТВОЈАТА општина и така самиот да одлучиш која програма е најблиска до прашањата од ТВОЈ интерес.

Биди активен!

Покрај тоа што ќе ги прочиташ програмите од ТВОЈ интерес за кандидатите градоначалници од ТВОЈАТА општина, биди активен, споредувај и вади заклучоци која програма мислиш најмногу ќе придонесе за ТЕБЕ, само така ќе можеш да направиш разлика!

Резултати