Борче Стамов

слика од градоначалник

Борче Стамов

Член е на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ
 • Општина
  Дојран
 • Роден
  Роден на 03.05.1985 година во Тетово
 • Образование
  Дипломиран економист по меѓународни економски односи на Економскиот факултет во Варна

спорт и рекреација

 • Изградба на две повеќенаменски спортски игралиште во населените места Фурка и Николиќ
 • Поддршка за формирање на локални спортски клубови

култура

 • Дојранско културно лето

локален економски развој

 • Соработка со АВРМ за невремено информирање со евработените лица за можностите за сабоврабитување

http://otcet.mk/portfolio-item/dojran/

Информирај се!

За да знаеш за кого гласаш, претходно треба да се информираш, ние направивме веб апликација за ТЕБЕ на која ќе можеш да прочиташ кратки делови од програмите на кандидатите од ТВОЈАТА општина и така самиот да одлучиш која програма е најблиска до прашањата од ТВОЈ интерес.

Биди активен!

Покрај тоа што ќе ги прочиташ програмите од ТВОЈ интерес за кандидатите градоначалници од ТВОЈАТА општина, биди активен, споредувај и вади заклучоци која програма мислиш најмногу ќе придонесе за ТЕБЕ, само така ќе можеш да направиш разлика!

Резултати