Боше Милошески

слика од градоначалник

Боше Милошески

Член е на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ
  • Општина
    Долнени
  • Роден
    Роден на 16.09.1975 година, во село Секирци
  • Образование
    Високо образование има завршено на Медицинскиот факултет во Софија

Информирај се!

За да знаеш за кого гласаш, претходно треба да се информираш, ние направивме веб апликација за ТЕБЕ на која ќе можеш да прочиташ кратки делови од програмите на кандидатите од ТВОЈАТА општина и така самиот да одлучиш која програма е најблиска до прашањата од ТВОЈ интерес.

Биди активен!

Покрај тоа што ќе ги прочиташ програмите од ТВОЈ интерес за кандидатите градоначалници од ТВОЈАТА општина, биди активен, споредувај и вади заклучоци која програма мислиш најмногу ќе придонесе за ТЕБЕ, само така ќе можеш да направиш разлика!

Резултати