Брахим Ајвази

слика од градоначалник

Брахим Ајвази

Член на политичката партија ДУИ
 • Општина
  Арачиново
 • Роден
  18.01.1962, село Танушевци
 • Образование
  Вишо образование завршил на УКИМ во Скопје, на Природно-математички факултет / отсек Биологија и Хемија
  Дипломирал на Педагошки факултет Универзитетот ‘’Св Кирил и Методиј’’ група на одделенска настава

спорт и рекреација

 • Изградба на нова спортска сала како дел од ОУ
 • Реновирање на спортското игралиште како дел од ОУ во с. Орланци

заштита на животната средина

 • Справување со отпадот преку ангажирање на професионална фирма

http://www.haracina.gov.mk/mk/2017/05/02/raporti-nga-komuna-e-haracines-per-punet-e-kryera/

Информирај се!

За да знаеш за кого гласаш, претходно треба да се информираш, ние направивме веб апликација за ТЕБЕ на која ќе можеш да прочиташ кратки делови од програмите на кандидатите од ТВОЈАТА општина и така самиот да одлучиш која програма е најблиска до прашањата од ТВОЈ интерес.

Биди активен!

Покрај тоа што ќе ги прочиташ програмите од ТВОЈ интерес за кандидатите градоначалници од ТВОЈАТА општина, биди активен, споредувај и вади заклучоци која програма мислиш најмногу ќе придонесе за ТЕБЕ, само така ќе можеш да направиш разлика!

Резултати