Цветомир Угриноски

слика од градоначалник

Цветомир Угриноски

Член е на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ
 • Општина
  Вевчани
 • Роден
  Роден во 1952 година во Вевчани
 • Образование
  Завршена ПОЛИТИЧКА АКАДЕМИЈА - ЈАКНЕЊЕ НА ДЕМОКРАТИЈАТА НА ЛОКАЛНО НИВО

образование и наука

 • Нова училишна зграда која е во употреба со капацитет од 300 ученици

спорт и рекреација

 • Изградба на спортска сала
 • Отворен е младински центар наменет за реализирање и одржување на проекти и различни активности
 • Меѓународен проект „Балканска регионална платформа за младински учество и дијалог”

култура

 • Вевчански карневал

http://otcet.mk/portfolio-item/vevcani/

Информирај се!

За да знаеш за кого гласаш, претходно треба да се информираш, ние направивме веб апликација за ТЕБЕ на која ќе можеш да прочиташ кратки делови од програмите на кандидатите од ТВОЈАТА општина и така самиот да одлучиш која програма е најблиска до прашањата од ТВОЈ интерес.

Биди активен!

Покрај тоа што ќе ги прочиташ програмите од ТВОЈ интерес за кандидатите градоначалници од ТВОЈАТА општина, биди активен, споредувај и вади заклучоци која програма мислиш најмногу ќе придонесе за ТЕБЕ, само така ќе можеш да направиш разлика!

Резултати