Драги Наџински

слика од градоначалник

Драги Наџински

Член е на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ
 • Општина
  Берово
 • Роден
  Роден е на 17.11.1958 година во Берово
 • Образование
  Дипломиран инжинер по шумарство

спорт и рекреација

 • Обновен е општинскиот фудбалски клуб Малеш, во третата фудбалска лига
 • Изградени две повеќенаменски игралишта
 • Фитнес зона изградена во центарот на Берово

култура

 • Функционална библиотека, музеј и градско кино, каде што младите го поминуваат слободното време;
 • Одржување на фестивалот на плоштадот на Берово

https://www.youtube.com/watch?v=6aUbp55JijQ

Информирај се!

За да знаеш за кого гласаш, претходно треба да се информираш, ние направивме веб апликација за ТЕБЕ на која ќе можеш да прочиташ кратки делови од програмите на кандидатите од ТВОЈАТА општина и така самиот да одлучиш која програма е најблиска до прашањата од ТВОЈ интерес.

Биди активен!

Покрај тоа што ќе ги прочиташ програмите од ТВОЈ интерес за кандидатите градоначалници од ТВОЈАТА општина, биди активен, споредувај и вади заклучоци која програма мислиш најмногу ќе придонесе за ТЕБЕ, само така ќе можеш да направиш разлика!

Резултати