Енвер Пајазити

слика од градоначалник

Енвер Пајазити

Член на политичката партија ДУИ
 • Општина
  Брвеница
 • Роден
  Роден на 01.02.1962 година во село Челопек
 • Образование
  Дипломирал на Ветеринарниот факултет во Сараево

образование и наука

 • Изградба на ново училиште „7 март“ во селото Челопек

спорт и рекреација

 • Изградба на повеќенаменски спортски терени
 • Изградба на спортска сала ФИББ-спорт

култура

 • Волонтерски активности
 • Организација на традиционални настани
 • Проект за Родова еднаквост

заштита на животната средина

 • Изградба на канализација за отпадни води 
 • Стратегија за животна средина
 • Проект за соларни системи

локален економски развој

 • Стратегија за локален економски развој

Горенаведените информации се превземени од веб страницата на општината

Информирај се!

За да знаеш за кого гласаш, претходно треба да се информираш, ние направивме веб апликација за ТЕБЕ на која ќе можеш да прочиташ кратки делови од програмите на кандидатите од ТВОЈАТА општина и така самиот да одлучиш која програма е најблиска до прашањата од ТВОЈ интерес.

Биди активен!

Покрај тоа што ќе ги прочиташ програмите од ТВОЈ интерес за кандидатите градоначалници од ТВОЈАТА општина, биди активен, споредувај и вади заклучоци која програма мислиш најмногу ќе придонесе за ТЕБЕ, само така ќе можеш да направиш разлика!

Резултати