Хазби Идризи

слика од градоначалник

Хазби Идризи

Член на политичката партија ДУИ
 • Општина
  Боговиње
 • Роден
  Роден на 21.03.1959 година во Боговиње, починат 06.05.2017 година во Боговиње
 • Образование
  Дипломирал на Економскиот факултет во Приштина

образование и наука

 • Отворање на детска градинка во Боговиње, 2014

спорт и рекреација

 • Изградба на спортско игралиште во Камјан, 2014

http://www.komunabogovine.gov.mk/images/2015/Raporti-2013-2014/Bogovinje_2013-2014_web.pdf

Информирај се!

За да знаеш за кого гласаш, претходно треба да се информираш, ние направивме веб апликација за ТЕБЕ на која ќе можеш да прочиташ кратки делови од програмите на кандидатите од ТВОЈАТА општина и така самиот да одлучиш која програма е најблиска до прашањата од ТВОЈ интерес.

Биди активен!

Покрај тоа што ќе ги прочиташ програмите од ТВОЈ интерес за кандидатите градоначалници од ТВОЈАТА општина, биди активен, споредувај и вади заклучоци која програма мислиш најмногу ќе придонесе за ТЕБЕ, само така ќе можеш да направиш разлика!

Резултати