Игор Трајкоски

слика од градоначалник

Игор Трајкоски

Член е на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ
 • Општина
  Дебарца
 • Роден
  Роден на 24.03.1981 година во село Ботун, Дебарца
 • Образование
  Дипломирал на Факултетот за биотехнички науки на Универзитетот „Св. Климент Охридски” во Битола

образование и наука

 • Изградено монтажно училиште во с. Велино

спорт и рекреација

 • Изградба на полигон за мали спортови во с. Горенци
 • Реконструкција на фудбалско игралиште во ц. Беличишта
 • Ново изградена спортска сала Аминта III

култура

 • Реконструкција на центарот за култура во Лешани
 • Манифестација Црешнобер

http://otcet.mk/portfolio-item/debarca/

Информирај се!

За да знаеш за кого гласаш, претходно треба да се информираш, ние направивме веб апликација за ТЕБЕ на која ќе можеш да прочиташ кратки делови од програмите на кандидатите од ТВОЈАТА општина и така самиот да одлучиш која програма е најблиска до прашањата од ТВОЈ интерес.

Биди активен!

Покрај тоа што ќе ги прочиташ програмите од ТВОЈ интерес за кандидатите градоначалници од ТВОЈАТА општина, биди активен, споредувај и вади заклучоци која програма мислиш најмногу ќе придонесе за ТЕБЕ, само така ќе можеш да направиш разлика!

Резултати