Иван Франгов

слика од градоначалник

Иван Франгов

Член е на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ
 • Општина
  Гевгелија
 • Роден
  Роден на 09.12.1969 година во Гевгелија
 • Образование
  Дипломирал на УКИМ- Скопје, на Економскиот факултет, на насока Надворешна трговија и маркетинг.

спорт и рекреација

 • Изградба на Мултинаменско игралиште (мал фудбал, ракомет и кошарка)на Спортско-рекреативен комплекс „Касарна”

култура

 • Реконструкција на Ликовна галерија АМАМ

заштита на животната средина

 • Партерно уредување на центарот во туристичкиот локалитет Смрдлива вода

http://otcet.mk/portfolio-item/gevgelija/

Информирај се!

За да знаеш за кого гласаш, претходно треба да се информираш, ние направивме веб апликација за ТЕБЕ на која ќе можеш да прочиташ кратки делови од програмите на кандидатите од ТВОЈАТА општина и така самиот да одлучиш која програма е најблиска до прашањата од ТВОЈ интерес.

Биди активен!

Покрај тоа што ќе ги прочиташ програмите од ТВОЈ интерес за кандидатите градоначалници од ТВОЈАТА општина, биди активен, споредувај и вади заклучоци која програма мислиш најмногу ќе придонесе за ТЕБЕ, само така ќе можеш да направиш разлика!

Резултати