Љупчо Блажевски

слика од градоначалник

Љупчо Блажевски

Член е на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ
 • Општина
  Демир Хисар
 • Роден
  Роден на 02.03 1967 година во Демир Хисар
 • Образование
  Дипломиран инженер агроном при Земјоделскиот факултет во Скопје

спорт и рекреација

 • Организатор  и домаќин на регионален турнир во гол – бал за слепи лица
 • Поддршка на организираниот локален спорт

заштита на животната средина

 • Соработка со невладин сектор на проекти во областа на животната средина

http://otcet.mk/portfolio-item/demir-hisar/

Информирај се!

За да знаеш за кого гласаш, претходно треба да се информираш, ние направивме веб апликација за ТЕБЕ на која ќе можеш да прочиташ кратки делови од програмите на кандидатите од ТВОЈАТА општина и така самиот да одлучиш која програма е најблиска до прашањата од ТВОЈ интерес.

Биди активен!

Покрај тоа што ќе ги прочиташ програмите од ТВОЈ интерес за кандидатите градоначалници од ТВОЈАТА општина, биди активен, споредувај и вади заклучоци која програма мислиш најмногу ќе придонесе за ТЕБЕ, само така ќе можеш да направиш разлика!

Резултати