Љупчо Колев

слика од градоначалник

Љупчо Колев

Член е на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ
 • Општина
  Босилово
 • Роден
  Роден на 01.11.1960 година во Струмица
 • Образование
  Дипломирал на Економски факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

образование и наука

 • Изградена нова детска градинка со централно греење во с. Моноспитово

спорт и рекреација

 • Изградено повеќенаменско спортско игралиште во с. Петралинци

култура

 • Изграден е нов Дом на културата во с. Радово
 • Организација на средби со организацијата „Slow food„ запромоција на традиционални јадења и производи од општинаБосилово
 • Изграден Културно -едукативен центар за млади во с. Босилово(преку ИПА Програмата за прекугранична соработка)

заштита на животната средина

 • Соработка со невладиниот сектор од областа на заштитана животната средина (еколошки друштва и други еколошки невладини организации)

локален економски развој

 • Отворен „Бизнис клуб” во с. Босилово за сите претпријатие на општината за нови идеи и меѓусебна соработка

Информирај се!

За да знаеш за кого гласаш, претходно треба да се информираш, ние направивме веб апликација за ТЕБЕ на која ќе можеш да прочиташ кратки делови од програмите на кандидатите од ТВОЈАТА општина и така самиот да одлучиш која програма е најблиска до прашањата од ТВОЈ интерес.

Биди активен!

Покрај тоа што ќе ги прочиташ програмите од ТВОЈ интерес за кандидатите градоначалници од ТВОЈАТА општина, биди активен, споредувај и вади заклучоци која програма мислиш најмногу ќе придонесе за ТЕБЕ, само така ќе можеш да направиш разлика!

Резултати