Николче Чурлиновски

слика од градоначалник

Николче Чурлиновски

Член е на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ
 • Општина
  Валандово
 • Роден
  Роден на 08.02.1958 година во Врање
 • Образование
  Дипломирал на Медицинскиот факултет во Скопје
  Има специјализирано училишна медицина

образование и наука

 • Реконструирани скоро сите училишта во општината

спорт и рекреација

 • Изградба на повеќенаменски игралишта во с. Грчиште и с. Рибарево
 • Поддршка на сите спортски клубови

здравство

 • Отворен е центар за деца со посебни потреби во склоп на здраствениот дом

култура

 • Континуирана поддршка на сите културно-уметнички манифестации во општината: Фолк-фест, Петровденски музички средби

заштита на животната средина

 • Изградба на нови паркови во Пирава и Јосифово

http://otcet.mk/portfolio-item/valandovo/

Информирај се!

За да знаеш за кого гласаш, претходно треба да се информираш, ние направивме веб апликација за ТЕБЕ на која ќе можеш да прочиташ кратки делови од програмите на кандидатите од ТВОЈАТА општина и така самиот да одлучиш која програма е најблиска до прашањата од ТВОЈ интерес.

Биди активен!

Покрај тоа што ќе ги прочиташ програмите од ТВОЈ интерес за кандидатите градоначалници од ТВОЈАТА општина, биди активен, споредувај и вади заклучоци која програма мислиш најмногу ќе придонесе за ТЕБЕ, само така ќе можеш да направиш разлика!

Резултати