Тони Трајковски

слика од градоначалник

Тони Трајковски

Член е на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ
 • Општина
  Гази Баба
 • Роден
  Роден 1973 година, во Скопје
 • Образование
  Дипломирал на Машинскиот Факултет во Скопје, 2001 година

спорт и рекреација

 • Мултифункционални игралишта во Камник, Јурумлери-Торта маало и Керамидница
 • Поддршка на општинските спортски клубови
 • Одржена е атлетска трка во парк шума Гази Баба

култура

 • Манифестација „Пифтијада”
 • Меѓународен фолклорен фестивал
 • Изградба на културен центар и музичко студио за продукција на филмска музика

заштита на животната средина

 • Изработен е Локален акционен план за животна средина (ЛЕАП) 2014-2019 година
 • Во соработка со Здружението на граѓани – „Центар за климатски промени” изработен е „Мојот мал прирачник за отпад” -справување со отпадот во Гази Баба
 • Органзирање работилници за едукација за животната средина

локален економски развој

 • Финансиска поддршка на старт уп (стартап) фирми преку организирање на обуки и натпревар во подготовка на бизнис планови
 • Основање на Центар за кариера
 • Финансиска поддршка на Центар за млади и невалдин сектор

http://otcet.mk/portfolio-item/gazi-baba/

Информирај се!

За да знаеш за кого гласаш, претходно треба да се информираш, ние направивме веб апликација за ТЕБЕ на која ќе можеш да прочиташ кратки делови од програмите на кандидатите од ТВОЈАТА општина и така самиот да одлучиш која програма е најблиска до прашањата од ТВОЈ интерес.

Биди активен!

Покрај тоа што ќе ги прочиташ програмите од ТВОЈ интерес за кандидатите градоначалници од ТВОЈАТА општина, биди активен, споредувај и вади заклучоци која програма мислиш најмногу ќе придонесе за ТЕБЕ, само така ќе можеш да направиш разлика!

Резултати