Трајче Димитриев

слика од градоначалник

Трајче Димитриев

Член е на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ
 • Општина
  Демир Капија
 • Роден
  Роден на 13.09.1957 година во Скопје
 • Образование
  Дипломирал на Економскиот факултет за национално и светско стопанство во Софија

спорт и рекреација

 • Изградба на нова спортска сала во Демир Капија

здравство

 • Спа проект-социјална инклузија и активности во природа за лицата со посебни потреби

култура

 • Реконструирање и надоградување на домот на културата

http://otcet.mk/portfolio-item/demir_kapija/

Информирај се!

За да знаеш за кого гласаш, претходно треба да се информираш, ние направивме веб апликација за ТЕБЕ на која ќе можеш да прочиташ кратки делови од програмите на кандидатите од ТВОЈАТА општина и така самиот да одлучиш која програма е најблиска до прашањата од ТВОЈ интерес.

Биди активен!

Покрај тоа што ќе ги прочиташ програмите од ТВОЈ интерес за кандидатите градоначалници од ТВОЈАТА општина, биди активен, споредувај и вади заклучоци која програма мислиш најмногу ќе придонесе за ТЕБЕ, само така ќе можеш да направиш разлика!

Резултати