Ванчо Стојанов

слика од градоначалник

Ванчо Стојанов

Член е на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ
 • Општина
  Василево
 • Роден
  Роден на 01.01.1967 година во Струмица
 • Образование
  Дипломиран лабораториски аналитичар при Високата медицинска школа во Битола

спорт и рекреација

 • Организирање на турнири во мал фудбал и одбојка
 • Изградба на повеќенаменски игралишта во Ангелци, Седларци и Дукатино

култура

 • Реновирање на домот на културата во Василево и с. Радичево

http://opstinavasilevo.gov.mk/wp-content/uploads/2017/03/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-2013-2017.pdf

Информирај се!

За да знаеш за кого гласаш, претходно треба да се информираш, ние направивме веб апликација за ТЕБЕ на која ќе можеш да прочиташ кратки делови од програмите на кандидатите од ТВОЈАТА општина и така самиот да одлучиш која програма е најблиска до прашањата од ТВОЈ интерес.

Биди активен!

Покрај тоа што ќе ги прочиташ програмите од ТВОЈ интерес за кандидатите градоначалници од ТВОЈАТА општина, биди активен, споредувај и вади заклучоци која програма мислиш најмногу ќе придонесе за ТЕБЕ, само така ќе можеш да направиш разлика!

Резултати