Веле Груевски

слика од градоначалник

Веле Груевски

Член е на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ
  • Општина
    Зелениково
  • Роден
    Роден на 25.04.1970 година во Скопје
  • Образование
    Дипломирал на Факултетот за рударство на Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип

спорт и рекреација

  • Изградба на повеќенаменско игралиште

http://otcet.mk/portfolio-item/zelenikovo/

Информирај се!

За да знаеш за кого гласаш, претходно треба да се информираш, ние направивме веб апликација за ТЕБЕ на која ќе можеш да прочиташ кратки делови од програмите на кандидатите од ТВОЈАТА општина и така самиот да одлучиш која програма е најблиска до прашањата од ТВОЈ интерес.

Биди активен!

Покрај тоа што ќе ги прочиташ програмите од ТВОЈ интерес за кандидатите градоначалници од ТВОЈАТА општина, биди активен, споредувај и вади заклучоци која програма мислиш најмногу ќе придонесе за ТЕБЕ, само така ќе можеш да направиш разлика!

Резултати