Жанета Чаушевска

слика од градоначалник

Жанета Чаушевска

Член е на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ
 • Општина
  Градско
 • Роден
  Родена на 12.12.1963 година во Битола
 • Образование
  Дипломирала на Медицински факултет во Скопје- општа медицина

спорт и рекреација

 • Изградба на повеќенаменско спортско игралиште во Градско
 • Поставување на справи за вежбање во близина на повеќенамеското игралиште во Градско

заштита на животната средина

 • Изградба на шест видиковци и урбана опремаво околината на Подлешко езеро- село Подлес

http://otcet.mk/portfolio-item/gradsko/

Информирај се!

За да знаеш за кого гласаш, претходно треба да се информираш, ние направивме веб апликација за ТЕБЕ на која ќе можеш да прочиташ кратки делови од програмите на кандидатите од ТВОЈАТА општина и така самиот да одлучиш која програма е најблиска до прашањата од ТВОЈ интерес.

Биди активен!

Покрај тоа што ќе ги прочиташ програмите од ТВОЈ интерес за кандидатите градоначалници од ТВОЈАТА општина, биди активен, споредувај и вади заклучоци која програма мислиш најмногу ќе придонесе за ТЕБЕ, само така ќе можеш да направиш разлика!

Резултати